Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom.

Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otisak žiga i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

Sve isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik odnosne države od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima.

Sudski tumač izrađuje:

Ovjereni prijevod osobnih isprava

 • rodni list
 • vjenčani list
 • smrtni list
 • školska svjedodžba
 • uvjerenje o prebivalištu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • potvrda o boravku
 • potvrda o prihodima
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena
 • ovjereni prijevod izjave
 • punomoć
 • radna dozvola
 • potvrda o stanju računa u banci
 • povijest bolesti
 • domovnica
 • vozačka dozvola
 • otpusno pismo
 • radna knjižica
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju
 • ovjereni prijevod ostalih osobnih
  dokumenata

Ovjereni prijevod pravne dokumentacije

 • potvrda o rezidentnosti
 • kupoprodajni ugovor i drugi ugovori
 • prijevod tužbe
 • prijevod rješenja
 • prijevod presude
 • prijevod zapisnika
 • izvješće o ispitivanju/certifikat
 • zakonski i podzakonski aktovi
 • prijevod apostil
 • javnobilježnička ovjera
 • prijevod ostale pravne dokumentacije

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

 • izvadak iz sudskog registra
 • financijsko izvješće
 • statističko izvješće
 • prijevod bilance
 • revizorsko izvješće
 • društveni ugovor
 • poduzetnički ugovor
 • natječajna dokumentacija (tendera)
 • prijevod dokumentacije za ponude
 • prijevod pisane deklaracije
 • prijevod fakture
 • prijevod certifikata
 • prijevod statuta
 • prijevod patentne dokumentacije
 • burzovno izvješće
 • ugovora o prodaji roba i usluga
 • sigurnosni list
 • prikaz proizvoda
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 • prijevod atesta
 • laboratorijsko ispitivanje uzoraka
 • potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 • sigurnosno-tehnički listovi
 • ovjereni prijevod ostale tehničke dokumentacije

Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije

 • prijevod medicinskih proizvoda
 • specifikacija farmaceutskih proizvoda
 • prijevod istraživanja
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije

Besplatna procjena vašeg dokumenta

Ovo su samo neki od klijenata koji su vrlo zadovoljni sa našim prijevodima - Pliva, Allianz, PBZ, Tisak, Lufthansa itd.

Kliknite ovdje kako bi zatražili besplatnu procjenu svog dokumenta.         Nazovite nas na naš besplatni telefon 0800 1118          Ponosni smo vlasnici certifikata ISO9001 za kvalitetu           Ovo je naša Facebook stranica           Ovo je Google+ profil vlasnice, Mine Ivete Brčić

Navigacija »

Lingua-Soft.hr koristi kolačiće (eng. 'cookies') radi boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web stranice. Nastavkom korištenja web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s uporabom kolačića. Više informacija

Lingua-Soft.hr koristi kolačiće (eng. 'cookies') radi boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web stranice. Nastavkom korištenja web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s uporabom kolačića.

Close