Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators
LINGUA-SOFT Blog
Početna / LINGUA-SOFT Blog

Česima recite da su užasni, nikako da su pitomi i divni

11 srpnja, 2012

Unatoč jezičnoj bliskosti hrvatskog i češkog jezika, probleme u komunikaciji između hrvatskih domaćina i čeških turista mogu stvoriti homonimi – riječi koje isto ili slično zvuče u hrvatskom i u češkom jeziku, no imaju različito značenje pa lako može doći do nesporazuma.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram