Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators
LINGUA-SOFT Blog
Početna / LINGUA-SOFT Blog

Europski dan jezika: Jezik kao splet uličica i trgova

26 rujna, 2013

Europski dan jezika, koji obilježavamo na današnji datum, temelji se na inicijativi Vijeća Europe. Cilj akcijskog dana jest vrjednovanje svih jezika i kultura, kao i doprinosa osoba koje govore više jezika, povećanje individualne višejezičnosti i motivacija Europljana za doživotno učenje jezika.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram