Poštovani klijenti i suradnici, želimo vas obavijestiti da će svi naši uredi u petak, 31. svibnja, biti zatvoreni.
Na raspolaganju vam stojimo od ponedjeljka, 3. lipnja, u redovnom radnom vremenu. Hvala na razumijevanju.
Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom.

Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otisak žiga i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

Sve isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik odnosne države od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima.

Sudski tumač izrađuje:

Ovjereni prijevod osobnih isprava

 • rodni list
 • vjenčani list
 • smrtni list
 • školska svjedodžba
 • uvjerenje o prebivalištu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • potvrda o boravku
 • potvrda o prihodima
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena
 • ovjereni prijevod izjave
 • punomoć
 • radna dozvola
 • potvrda o stanju računa u banci
 • povijest bolesti
 • domovnica
 • vozačka dozvola
 • otpusno pismo
 • radna knjižica
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju
 • ovjereni prijevod ostalih osobnih
  dokumenata

Ovjereni prijevod pravne dokumentacije

 • potvrda o rezidentnosti
 • kupoprodajni ugovor i drugi ugovori
 • prijevod tužbe
 • prijevod rješenja
 • prijevod presude
 • prijevod zapisnika
 • izvješće o ispitivanju/certifikat
 • zakonski i podzakonski aktovi
 • prijevod apostil
 • javnobilježnička ovjera
 • prijevod ostale pravne dokumentacije

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

 • izvadak iz sudskog registra
 • financijsko izvješće
 • statističko izvješće
 • prijevod bilance
 • revizorsko izvješće
 • društveni ugovor
 • poduzetnički ugovor
 • natječajna dokumentacija (tendera)
 • prijevod dokumentacije za ponude
 • prijevod pisane deklaracije
 • prijevod fakture
 • prijevod certifikata
 • prijevod statuta
 • prijevod patentne dokumentacije
 • burzovno izvješće
 • ugovora o prodaji roba i usluga
 • sigurnosni list
 • prikaz proizvoda
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 • prijevod atesta
 • laboratorijsko ispitivanje uzoraka
 • potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 • sigurnosno-tehnički listovi
 • ovjereni prijevod ostale tehničke dokumentacije

Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije

 • prijevod medicinskih proizvoda
 • specifikacija farmaceutskih proizvoda
 • prijevod istraživanja
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije
phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram