Poštovani klijenti i suradnici, želimo vas obavijestiti da će svi naši uredi u petak, 29. ožujka, raditi skraćeno do 12 sati.
Na raspolaganju vam stojimo od utorka, 2. travnja, u redovnom radnom vremenu. Hvala na razumijevanju.
Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators

Sudski tumač za francuski jezik

Svi stalni sudski tumači za francuski jezik prevoditeljske agencije Lingua-soft visoko su obrazovani, a položili su i međunarodno priznate jezične ispite i pristupili dodatnoj obuci u inozemstvu.

Također su dobro upoznati s ustrojstvom sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja francuskog govornog područja, te barataju pravnom terminologijom navedenih jezika, uz svakodnevno produbljivanje znanja kroz prevoditeljsku praksu.

Timski rad jedan je od najvažnijih čimbenika za kvalitetni ovjereni prijevod za francuski, i mi to razumijemo. Iz tog razloga, svakom sudskom tumaču svakodnevno je dostupan pravnik (koji je ujedno i stalno zaposleni član tima).

Ako vam je potreban kvalitetan i pouzdan sudski tumač za francuski jezik, obratite se s povjerenjem prevoditeljskom timu agencije LINGUA-SOFT Zagreb koji zna kako na najbolji i najvjerodostojniji način te u skladu sa zakonom prenijeti smisao francuskog teksta na hrvatski jezik, odnosno hrvatskoga teksta na francuski , te ga prilagoditi hrvatskom, odnosno francuskom pravnom sustavu. Ovjereni prijevod za francuski koristi se za prijevod identifikacijskih isprava, diploma, svjedodžbi i različitih potvrda.

Ovjereni prijevod na francuski jezik

Ovjereni prijevod izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod sastoji se od prijevoda izvornog teksta i potvrde istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otiska žiga i potpisa sudskog tumača. Rok valjanosti ovjerenog prijevoda neograničen je, ako zakon ne određuje drugačije.

Sve isprave koje su u izvorniku na hrvatskom ili nekom drugom jeziku trebaju biti prevedene na francuski kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu u državama u kojima je francuski službeni jezik. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima te pred sudovima.

U prevoditeljskoj agenciji Lingua-soft, osim prijevoda s hrvatskoga na francuski i s francuskoga na hrvatski jezik, možete dobiti i prijevod s nekog drugog jezika na francuski, ili pak s francuskoga na jedan od ostalih jezika iz naše ponude.

Obratite nam se s povjerenjem i zatražite svoj prijevod na francuski.

O francuskom jeziku

Francuski pripada romanskoj skupini indoeuropskih jezika. Govori se prije svega u Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Monaku, Švicarskoj, Kanadi (poglavito u pokrajini Québec) i drugdje. Francuski ima ukupno više od 80 milijuna govornika, a kao službeni jezik koristi se u mnogim afričkim zemljama koje su nekoć bile francuske kolonije.

Jedan od prvih dokumenata koji dokazuju razvoj jezika, a koji je ujedno i najstarija romanska isprava, jesu Strazburške prisege iz 842. godine. U X-XI. stoljeću pišu se uglavnom vjerski tekstovi, a od XI. stoljeća ima i svjetovnih.

Starofrancuskim se smatra jezik do kraja srednjeg vijeka. Četiri istaknutija narječja bila su burgundsko, normadijsko, pikardijsko i francijsko. Srednjofrancuski je jezik iz XV.-XVI. stoljeća. Naime, kada je Pariz polako dobio na važnosti kao politički, kulturni i trgovački centar Francuske, francijsko narječje, kojim se govorilo u pokrajini Île-de-France, počelo se isticati nad drugim dijalektima kao opći književni jezik. Latinski je još dugo ostao jezik školstva, akademske kulture i službenih kraljevskih isprava, sve dok u prvoj polovici XVI. stoljeća francuski nije nadvladao i sam latinski i postao službenim jezikom države.

Prestižna vladavina Luja XIV. doprinijela je tome da francuski postane službeni jezik aristokratske elite i intelektualaca na cijelom kontinentu. Publikacijom Rječnika Francuske akademije (Dictionnaire dell''Académie Française) iz 1694. godine napokon su se odredila jezična pravila koja vrijede još i danas, a tada su dodatno osnažila korištenje francuskoga kao nacionalnog jezika.

Prosvjetiteljstvo je pridonijelo širenju nacionalnog jezika kao jezika diplomacije i kulture, a publikacijom Francuske enciklopedije izdane pod nazivom Enciklopedija ili razumski rječnik znanosti, umjetnosti i obrta (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres), najpoznatije europske enciklopedije, dodatno je porasla njegova važnost u širenju znanosti. Francuska revolucija ubrzala je proces popularizacije jezika, koji se počeo učiti i u školama. Krajem XIX. stoljeća francuski je jezik definitivno nadvladao i lokalne dijalekte, uz manje iznimke kao što je provansalski.

Nekada prvi jezik diplomacije, francuski je danas još uvijek jedan od najvažnijih jezika svijeta. Drugi je strani jezik koji se predaje u školama, poslije engleskoga. Iako je izgubio svoju nekadašnju važnost u diplomatskim krugovima, još uvijek se govori na pet kontinenata i u 37 zemalja svijeta.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram