Sudski tumač za francuski jezik

Ovdje možete dobiti svoj ovjereni prijevod za francuski jezikSvi stalni sudski tumači za francuski jezik prevoditeljske agencije Lingua-soft visoko su obrazovani, a položili su i međunarodno priznate jezične ispite i pristupili dodatnoj obuci u inozemstvu.

Također su dobro upoznati s ustrojstvom sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja francuskog govornog područja, te barataju pravnom terminologijom navedenih jezika, uz svakodnevno produbljivanje znanja kroz prevoditeljsku praksu.

Timski rad jedan je od najvažnijih čimbenika za kvalitetni ovjereni prijevod za francuski, i mi to razumijemo. Iz tog razloga, svakom sudskom tumaču svakodnevno je dostupan pravnik (koji je ujedno i stalno zaposleni član tima).

Besplatna procjena vašeg dokumenta

Ako vam je potreban kvalitetan i pouzdan sudski tumač za francuski jezik, obratite se s povjerenjem prevoditeljskom timu agencije LINGUA-SOFT Zagreb koji zna kako na najbolji i najvjerodostojniji način te u skladu sa zakonom prenijeti smisao francuskog teksta na hrvatski jezik, odnosno hrvatskoga teksta na francuski , te ga prilagoditi hrvatskom, odnosno francuskom pravnom sustavu. Ovjereni prijevod za francuski koristi se za prijevod identifikacijskih isprava, diploma, svjedodžbi i različitih potvrda.

Ovjereni prijevod na francuski jezik

Ovjereni prijevod izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod sastoji se od prijevoda izvornog teksta i potvrde istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otiska žiga i potpisa sudskog tumača. Rok valjanosti ovjerenog prijevoda neograničen je, ako zakon ne određuje drugačije.

Sve isprave koje su u izvorniku na hrvatskom ili nekom drugom jeziku trebaju biti prevedene na francuski kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu u državama u kojima je francuski službeni jezik. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima te pred sudovima.

U prevoditeljskoj agenciji Lingua-soft, osim prijevoda s hrvatskoga na francuski i s francuskoga na hrvatski jezik, možete dobiti i prijevod s nekog drugog jezika na francuski, ili pak s francuskoga na jedan od ostalih jezika iz naše ponude.

Obratite nam se s povjerenjem i zatražite svoj prijevod na francuski.

O francuskom jeziku

Francuski pripada romanskoj skupini indoeuropskih jezika. Govori se prije svega u Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Monaku, Švicarskoj, Kanadi (poglavito u pokrajini Québec) i drugdje. Francuski ima ukupno više od 80 milijuna govornika, a kao službeni jezik koristi se u mnogim afričkim zemljama koje su nekoć bile francuske kolonije.

Jedan od prvih dokumenata koji dokazuju razvoj jezika, a koji je ujedno i najstarija romanska isprava, jesu Strazburške prisege iz 842. godine. U X-XI. stoljeću pišu se uglavnom vjerski tekstovi, a od XI. stoljeća ima i svjetovnih.

Starofrancuskim se smatra jezik do kraja srednjeg vijeka. Četiri istaknutija narječja bila su burgundsko, normadijsko, pikardijsko i francijsko. Srednjofrancuski je jezik iz XV.-XVI. stoljeća. Naime, kada je Pariz polako dobio na važnosti kao politički, kulturni i trgovački centar Francuske, francijsko narječje, kojim se govorilo u pokrajini Île-de-France, počelo se isticati nad drugim dijalektima kao opći književni jezik. Latinski je još dugo ostao jezik školstva, akademske kulture i službenih kraljevskih isprava, sve dok u prvoj polovici XVI. stoljeća francuski nije nadvladao i sam latinski i postao službenim jezikom države.

Prestižna vladavina Luja XIV. doprinijela je tome da francuski postane službeni jezik aristokratske elite i intelektualaca na cijelom kontinentu. Publikacijom Rječnika Francuske akademije (Dictionnaire dell”Académie Française) iz 1694. godine napokon su se odredila jezična pravila koja vrijede još i danas, a tada su dodatno osnažila korištenje francuskoga kao nacionalnog jezika.

Prosvjetiteljstvo je pridonijelo širenju nacionalnog jezika kao jezika diplomacije i kulture, a publikacijom Francuske enciklopedije izdane pod nazivom Enciklopedija ili razumski rječnik znanosti, umjetnosti i obrta (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres), najpoznatije europske enciklopedije, dodatno je porasla njegova važnost u širenju znanosti. Francuska revolucija ubrzala je proces popularizacije jezika, koji se počeo učiti i u školama. Krajem XIX. stoljeća francuski je jezik definitivno nadvladao i lokalne dijalekte, uz manje iznimke kao što je provansalski.

Nekada prvi jezik diplomacije, francuski je danas još uvijek jedan od najvažnijih jezika svijeta. Drugi je strani jezik koji se predaje u školama, poslije engleskoga. Iako je izgubio svoju nekadašnju važnost u diplomatskim krugovima, još uvijek se govori na pet kontinenata i u 37 zemalja svijeta.

Besplatna procjena vašeg dokumenta

Ovo su samo neki od klijenata koji su vrlo zadovoljni sa našim prijevodima - Pliva, Allianz, PBZ, Tisak, Lufthansa itd.

Kliknite ovdje kako bi zatražili besplatnu procjenu svog dokumenta.         Nazovite nas na naš besplatni telefon 0800 1118          Ponosni smo vlasnici certifikata ISO9001 za kvalitetu           Ovo je naša Facebook stranica           Ovo je Google+ profil vlasnice, Mine Ivete Brčić

Navigacija »