Sudski tumač za njemački jezik

Lingua-soft je ovjereni sudski tumač za njemački jezik. Hvala Vam na povjerenju!Sudski tumač za njemački jezik obavezno treba imati visoku školsku spremu. Uz odlično poznavanje hrvatskog jezika, sudski tumač treba u potpunosti vladati njemačkim jezikom, što dokazuje svjedodžbom međunarodno priznatog ispita. Nadalje, sudski tumač mora baratati pravnim terminima navedenih jezika, poznavati ustrojstvo sudske vlasti i državne uprave te imati dugogodišnje iskustvo u prevođenju pravnih tekstova.

Također, sudski su tumači dodatno obrazovani i glede ustrojstva sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja njemačkog govornog područja, a svoje znanje svakodnevno produbljuju kroz prevoditeljsku praksu.

Besplatna procjena vašeg dokumenta - njemački jezik

Svi stalni sudski tumači prevoditeljske agencije Lingua-soft, uz visoku školsku spremu, položili su međunarodno priznate jezične ispite i pristupili dodatnoj obuci u inozemstvu. Također, dodatno su obrazovani i glede ustrojstva sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja njemačkog govornog područja, a svoje znanje svakodnevno produbljuju kroz prevoditeljsku praksu.

Potrebno je napomenuti da kvaliteti prijevoda na njemački jezik svakako doprinosi i timski rad, gdje je sudskim tumačima svakodnevno na raspolaganju pravnik, kao stalno zaposlen član tima. Sudski tumači za njemački jezik najčešće prevode sudske odluke, odluke o mirovini, različite potvrde, diplome i medicinsku dokumentaciju.

Ovjereni prijevod za njemački jezik

Ovjereni prijevod izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otisak žiga i potpis sudskog tumača. Rok valjanosti ovjerenog prijevoda neograničen je ako zakonom nije drugačije određeno.

Sve isprave koje su u izvorniku na hrvatskom ili nekom drugom jeziku trebaju biti prevedene na njemački jezik kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu u državama gdje je njemački službeni jezik. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima, kao i pred sudovima.

Uz ovjereni prijevod osobnih isprava, sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod pravne dokumentacije, dokumentacije trgovačkih društava, tehničke te medicinske i farmaceutske dokumentacije.

Povijest njemačkoga jezika

Tradicionalna je podjela povijesti njemačkoga jezika sljedeća: starovisokonjemački jezik, odnosno jezik 8. i 9. stoljeća, srednjovisokonjemački jezik koji obuhvaća razdoblje od sredine 11. do sredine 14. stoljeća te novovisokonjemački jezik u razdoblju od sredine 14. stoljeća (vrijeme do 14. stoljeća jest vrijeme ranoga novovisokonjemačkoga jezika).

Naziv gornjonjemački jezik (Hochdeutsch) u početku se odnosio na sva germanska narječja koja su u ranom srednjem vijeku sudjelovala u drugim ili starim gornjonjemačkim promjenama glasova. Germanski dijalekti, koji nisu sudjelovali u tim drugim germanskim glasovnim promjenama ili su u njima sudjelovali tek neznatno, nazivaju se od ranog novog vijeka donjonjemačkim jezikom (Niederdeutsch).

Njemačkim jezikom govori oko 130 milijuna ljudi, dok gotovo 63 milijuna ljudi govori i uči njemački kao strani jezik. Službeni je jezik u Njemačkoj, Austriji i Lihtenštajnu, a uz druge jezike i u Belgiji, Luksemburgu, Švicarskoj…

Besplatna procjena vašeg dokumenta - njemački jezik

Ovo su samo neki od klijenata koji su vrlo zadovoljni sa našim prijevodima - Pliva, Allianz, PBZ, Tisak, Lufthansa itd.

Kliknite ovdje kako bi zatražili besplatnu procjenu svog dokumenta.         Nazovite nas na naš besplatni telefon 0800 1118          Ponosni smo vlasnici certifikata ISO9001 za kvalitetu           Ovo je naša Facebook stranica           Ovo je Google+ profil vlasnice, Mine Ivete Brčić

Navigacija »