Poštovani klijenti i suradnici, želimo vas obavijestiti da će svi naši uredi u petak, 29. ožujka, raditi skraćeno do 12 sati.
Na raspolaganju vam stojimo od utorka, 2. travnja, u redovnom radnom vremenu. Hvala na razumijevanju.
Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators

Sudski tumač za njemački jezik

Sudski tumač za njemački jezik obavezno treba imati visoku školsku spremu. Uz odlično poznavanje hrvatskog jezika, sudski tumač treba u potpunosti vladati njemačkim jezikom, što dokazuje svjedodžbom međunarodno priznatog ispita.

Nadalje, sudski tumač mora baratati pravnim terminima navedenih jezika, poznavati ustrojstvo sudske vlasti i državne uprave te imati dugogodišnje iskustvo u prevođenju pravnih tekstova.

Također, sudski su tumači dodatno obrazovani i glede ustrojstva sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja njemačkog govornog područja, a svoje znanje svakodnevno produbljuju kroz prevoditeljsku praksu.

Svi stalni sudski tumači prevoditeljske agencije Lingua-soft, uz visoku školsku spremu, položili su međunarodno priznate jezične ispite i pristupili dodatnoj obuci u inozemstvu. Također, dodatno su obrazovani i glede ustrojstva sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja njemačkog govornog područja, a svoje znanje svakodnevno produbljuju kroz prevoditeljsku praksu.

Potrebno je napomenuti da kvaliteti prijevoda na njemački jezik svakako doprinosi i timski rad, gdje je sudskim tumačima svakodnevno na raspolaganju pravnik, kao stalno zaposlen član tima. Sudski tumači za njemački jezik najčešće prevode sudske odluke, odluke o mirovini, različite potvrde, diplome i medicinsku dokumentaciju.

Ovjereni prijevod za njemački jezik

Ovjereni prijevod izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otisak žiga i potpis sudskog tumača. Rok valjanosti ovjerenog prijevoda neograničen je ako zakonom nije drugačije određeno.

Sve isprave koje su u izvorniku na hrvatskom ili nekom drugom jeziku trebaju biti prevedene na njemački jezik kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu u državama gdje je njemački službeni jezik. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima, kao i pred sudovima.

Uz ovjereni prijevod osobnih isprava, sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod pravne dokumentacije, dokumentacije trgovačkih društava, tehničke te medicinske i farmaceutske dokumentacije.

Povijest njemačkoga jezika

Tradicionalna je podjela povijesti njemačkoga jezika sljedeća:

  • starovisokonjemački jezik, odnosno jezik 8. i 9. stoljeća,
  • srednjovisokonjemački jezik koji obuhvaća razdoblje od sredine 11. do sredine 14. stoljeća, te
  • novovisokonjemački jezik u razdoblju od sredine 14. stoljeća (vrijeme do 14. stoljeća jest vrijeme ranoga novovisokonjemačkoga jezika).

Naziv gornjonjemački jezik (Hochdeutsch) u početku se odnosio na sva germanska narječja koja su u ranom srednjem vijeku sudjelovala u drugim ili starim gornjonjemačkim promjenama glasova.

Germanski dijalekti, koji nisu sudjelovali u tim drugim germanskim glasovnim promjenama ili su u njima sudjelovali tek neznatno, nazivaju se od ranog novog vijeka donjonjemačkim jezikom (Niederdeutsch).

Njemačkim jezikom govori oko 130 milijuna ljudi, dok gotovo 63 milijuna ljudi govori i uči njemački kao strani jezik. Službeni je jezik u Njemačkoj, Austriji i Lihtenštajnu, a uz druge jezike i u Belgiji, Luksemburgu, Švicarskoj, itd.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram