Poštovani klijenti i suradnici, želimo vas obavijestiti da će svi naši uredi u petak, 31. svibnja, biti zatvoreni.
Na raspolaganju vam stojimo od ponedjeljka, 3. lipnja, u redovnom radnom vremenu. Hvala na razumijevanju.
Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators

Sudski tumač za talijanski jezik

Svi stalni sudski tumači za talijanski jezik prevoditeljske agencije Lingua-soft visoko su obrazovani, a položili su i međunarodno priznate jezične ispite i pristupili dodatnoj obuci u inozemstvu. Također su upoznati s ustrojstvom sudske vlasti i državne uprave Republike Hrvatske, kao i zemalja talijanskog govornog područja, a svoje znanje svakodnevno produbljuju kroz prevoditeljsku praksu.

Ako vam je potreban kvalitetan i pouzdan sudski tumač za talijanski jezik, obratite se prevoditeljskom timu agencije LINGUA-SOFT koji zna kako na najbolji i najvjerodostojniji način te u skladu sa zakonom prenijeti smisao talijanskoga teksta na hrvatski jezik, odnosno hrvatskoga teksta na talijanski jezik, te ga prilagoditi hrvatskom, odnosno talijanskom pravnom sustavu.

Kvaliteti ovjerenih i neovjerenih prijevoda na talijanski jezik svakako doprinosi i timski rad, gdje sudskim tumačima svakodnevno na raspolaganju stoji pravnik, kao stalno zaposlen član tima.

Ovjereni prijevod za talijanski jezik

Ovjereni prijevod izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod sastoji se od prijevoda izvornog teksta i potvrde istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otiska žiga i potpisa sudskog tumača. Rok valjanosti ovjerenog prijevoda neograničen je, ako zakon ne određuje drugačije.

Sve isprave koje su u izvorniku na hrvatskom ili nekom drugom jeziku trebaju biti prevedene na talijanski jezik kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu u državama gdje je talijanski službeni jezik. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave.

Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima. U prevoditeljskoj agenciji Lingua-soft, osim prijevoda s hrvatskoga na talijanski i s talijanskoga na hrvatski jezik, možete dobiti i prijevod s nekog drugog jezika na talijanski, ili pak s talijanskog na jedan od ostalih jezika iz naše ponude.

Naši sudski tumači za talijanski jezik brzo će i kvalitetno izraditi prijevod vaših osobnih isprava, svjedodžbi i diploma, pravne dokumentacije, tehničke, medicinske ili farmaceutske dokumentacije, ili pak drugih dokumenata.

O talijanskom jeziku

Talijanski jezik romanski je jezik italo-dalmatske skupine kojim se danas služi oko 62 milijuna ljudi. Službeni je jezik u Italiji i San Marinu, u švicarskim kantonima Ticino i Grigioni, drugi je službeni jezik u Vatikanu i u nekim slovenskim općinama, a raširen je i u Istri, na Malti te u nekadašnjim afričkim kolonijama koje su bile pod talijanskom vlašću.

Kao i drugi neolatinski jezici, talijanski se jezik razvio iz govorne varijante latinskoga jezika, takozvanoga vulgarnog latinskog. Latinski je jezik bio jezik književnosti i pisanih tekstova, dočim je tzv. „latino volgare“ bio jezik svakodnevne komunikacije. Nalazimo ga na natpisima, grafitima ili u književnim tekstovima ondje gdje se svjesno rabi govorni jezik s lokalnim obilježjima. Najstarije poznato svjedočanstvo vulgarnog latiniteta jest Placito cassinese iz 960. godine, sudska zakletva u sporu benediktinskog samostana Montecassino. U narednim stoljećima narodni jezici polako prodiru i u književnost, a u 13. stoljeću konačno se stvara osnovica za talijanski književni jezik, firentinsko narječje kojim su pisali „le tre corone“ – Dante, Petrarca i Boccaccio.

Talijanski jezik peti je po redu jezik koji se uči u školama diljem svijeta. Zbog stoljetnih veza Hrvatske sa susjednom Italijom učenje talijanskoga jezika dosta je rašireno i u našim školama, a na području Istarske županije i u Rijeci postoje škole u kojima se nastava u cijelosti odvija na talijanskom jeziku jer su Talijani u tim krajevima autohtono stanovništvo. Kako je velik dio Dalmacije, Istre i Kvarnera duže vrijeme bio pod mletačkom vlašću, u našim dijalektima vidljiv je utjecaj talijanskoga jezika. Ponajprije se taj utjecaj odnosi na leksik, pri čemu su posuđenice češće dolazile iz mletačkoga dijalekta negoli iz standardnoga talijanskog jezika. Takvi dugotrajni kontakti dijelu govornika hrvatskih dijalekata olakšavaju učenje talijanskoga jezika.

Dakako, osim samoga jezika, sudski tumač mora dobro poznavati kulturu, pravni sustav i pripadajuću terminologiju jezika koji prevodi. Talijanski pravni sustav temelji se na kontinentalnom pravu (civil law).

Kontinentalno pravo ili civilno pravo zajednički je naziv za pravne sustave koji svoje temelje imaju u institucijama nekadašnjega rimskog prava. Njegovi glavni koncepti potječu od Corpus iuris civilis, odnosno Justinijanove kodifikacije tadašnjega rimskog prava na koju su se u sljedećih 1500 godina nadovezale institucije crkvenog prava, lokalnih običaja i pravnih teorija u zapadnoj Europi. U materijalnom smislu kontinentalno pravo temelji se na apstraktnim institutima i općim načelima, od kojih se tek posredno izvode pojedinačna pravila i odluke.

Kontinentalno pravo inzistira na inkvizitornom postupku, odnosno odlučivanje daje u ruke profesionalnim sucima koji imaju malo slobode za individualno tumačenje zakonskog teksta; kontinentalno pravo također ograničava korištenje porote, osim u rijetkim slučajevima ili kroz alternativni sustav sudaca prisjednika.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram