Poštovani klijenti i suradnici, želimo vas obavijestiti da će svi naši uredi u petak, 31. svibnja, biti zatvoreni.
Na raspolaganju vam stojimo od ponedjeljka, 3. lipnja, u redovnom radnom vremenu. Hvala na razumijevanju.
Sudski tumači i prevoditelji Court interpreters and translators

Simultani prijevodi

Simultani prijevod

Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje je najprikladnije prilikom organizacije raznih konferencija, simpozija, sajmova ili prezentacija za veći broj ljudi.

Za pružanje usluge simultanog prevođenja potrebno je osigurati opremu za simultano prevođenje (kabine za prevoditelje, slušalice, mikrofone…).

Najveća prednost ove vrste usmenog prevođenja je ušteda na vremenu s obzirom da prevoditelji prevode istodobno s izlaganjem govornika tako da se ne usporava tijek događaja.

Koja je razlika između simultanog i konsekutivnog prevođenja ?

Osnovna razlika između simultanog i konsekutivnog prevođenja je u tome što se simultani prevoditelji u pravilu angažiraju prilikom održavanja skupova na kojima će prisustvovati veći broj ljudi. U takvim situacijama prevoditelji su smješteni u posebno opremljene kabine te istodobno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod na zadani jezik.

Takav oblik prevođenja zahtijeva intenzivnu koncentraciju te se simultano prevođenje izvodi u paru i prevoditelji se izmjenjuju svakih dvadeset do trideset minuta.

Sudionici skupa u slušalicama dobivaju prijevod u realnom vremenu.

Najveća prednost ovakvog oblika prevođenja je ušteda vremena s obzirom da prijevod teče istodobno s izlaganjem te nema usporavanja događaja. Simultano prevođenje zahtijeva opremu koju Vam LINGUA-SOFT također može osigurati.

Kako dogovoriti usmeno prevođenje?

Kako bi dobili ponudu za uslugu simultanog prevođenja potrebno je postaviti upit. Podaci koji su prevoditelju bitni za izradu ponude za simultano prevođenje jesu:

  • vrijeme i mjesto održavanja skupa za koji je potreban simultani prijevod,
  • izvorni i ciljani jezik prijevoda,
  • broj sudionika skupa za koje je potreban prijevod,
  • treba li osigurati opremu za simultani prijevod,
  • vrijeme trajanja skupa za koji je potreban simultani prijevod.

Profesionalnost i veliko iskustvo naših simultanih prevoditelja pridonijet će Vašem uspjehu na simpozijima, međunarodnim konferencijama, prezentacijama, sajmovima, konferencijama za novinare, seminarima, sjednicama nadzornih odbora, skupština trgovačkih društava itd.

phone-handsetmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram